Kurz 4 klíče
k úspěšnému partnerskému vztahu

O kurzu Přihlášení Kontakt

Ve sportu, v umění, ve škole i v práci je nám jasné, že naši šanci na úspěch výrazně zvýší dobrá příprava. Proč by to mělo být v našich vztazích a rodinách jinak?

Co je kurz 4 klíče k úspěšnému partnerskému vztahu? Čtyřdílný kurz vztahových dovedností pro páry i jednotlivce, svobodné i manžele.

Existují dovednosti, které jsou pro úspěšný partnerský vztah skutečně klíčové. Kurz 4 klíče nabízí seznámení se čtyřmi z nich.

Milostná komunikace

Každý z jiné planety

Bojovat dobrý boj

Zkušenosti účastníků

/Jedná se o zkušenosti účastníků letošního jarního a letního kurzu 4 klíče k úspěšnému partnerskému vztahu/

Osobně se mi na nějaký kurz nejdřív vůbec nechtělo jít. Vždy si představím někoho, kdo nás bude přesvědčovat o své pravdě a svých názorech, které budou v rozporu s mými a já celý kurz nebo seminář budu jen čekat na konec. Ale Váš kurz bylo něco jiného. Bylo to příjemné. Kdyby se mě někdo zeptal "a co ten tvůj kurz?" řekla bych "víš co ... jdi tam... jdi si to zkusit, a i kdyby se ti nelíbilo, co ses dozvěděl, tak tam mají prímový makovec." (Eva, 4klíče - letní rychlokurz)

"Na kurzu se nám líbila milá atmosféra, spousta informací, krásné a podnětné večery. Opětovně jsme si ověřili, jak hodně to mají muži a ženy jinak a jak podobné to ve vztazích je... že na podobná úskalí nenarážíme sami. Přínos kurzu vidíme v tom, že může pomoci nahlédnout do potřeb a chování druhého, může pomoci společné komunikaci nad důležitými tématy ve vztazích, a právě ve vzájemné komunikaci. Může pomoci obnovit vztah a lásku." (Vlasta a Petr, 4 klíče 2020)

"Mohu doporučit: stavím se ke všem podobným kurzům rozvoje skepticky, takže jsem se šel spíše ze zvědavosti podívat, zda obvodní radnice neplýtvá financemi. :-) Neplýtvá, kurz je zajímavý, ledacos vlastně známého dobře připomene, mnoho vysvětlí a rozhodně pomůže nahlédnout na typické situace okem partnera/partnerky." (Adam, 4 klíče 2020)

"Kurz tohoto typu by měl být součástí základního vzdělání každého člověka. Učíme děti mraky faktů, které v životě často nikdy nepoužijí, zatímco mezilidské vztahy budou prožívat každý den po celý život - přitom právě tyto dovednosti se často učí jen odpozorováním (ne vždy správného) chování rodičů nebo metodou pokus - omyl. Kurz typu 4 klíče by je bavil a současně představoval to nejcennější, co by si ze školy odnesly." (Petr, 4 klíče 2020)

Kdy, kde, za kolik?

4 klíče k úspěšnému partnerskému vztahu:
(RYCHLOKURZ)
18. 8. | 20. 8. | 25. 8. | 27. 8.
(II. turnus)
9. 9. | 23. 9. | 7. 10. | 21. 10.

4 klíče k úspěšnému rodičovství:
(Rodičovství)
4. 11. | 18. 11. | 2. 12. | 16. 12.
/Vždy od 19:00-20:30 v konferenčním sále Škodalandu (mapa)/

Témata je možno absolvovat i samostatně a lze též kombinovat více turnusů. Vstupné na jednotlivý večer je 100 Kč/osobu, kurzovné na čtyři večery: 300 Kč, nevýdělečně činní mohou získat slevu. V ceně je drobné občerstvení a pracovní materiály. Kurzovné je možno uhradit převodem na účet, popř. platbou na místě s tím, že daňový doklad obdržíte na místě.

POZOR, kapacita kurzu je omezená, rozhoduje datum přihlášení.

Závazně se přihlašuji/přihlašujeme na kurz 4 klíče.

Odesílání zprávy...

O lektorovi

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Karel Řežábek (1968). Karel se od roku 2002 věnuje kurzům zaměřeným na osobní a osobnostní rozvoj. Zabývá se též osobnostním a vztahovým koučinkem, je specialistou na osobnostní typologii (4 barevný kód temperamentů a MBTI) a na její praktické využití v osobních a pracovních vztazích.

Za hlavní kvalifikaci pro kurzy vztahových dovedností ale Karel považuje to, že již 34 let žije v manželství, které rád přirovnává ke kvalitnímu vínu – čím starší, tím lepší.

KONTAKT

KAREL ŘEŽÁBEK, lektor:
info@4klice.cz | 724 435 445

Komunikace, která vede k cíli

– Jak se nemíjet –
18. 8. 2020 | 9. 9. 2020

Komunikace má pro vztahy zásadní důležitost – je to způsob, jak se potkat, spojit… Dokonce se říká, že kvalita našeho života je přímo úměrná kvalitě naší komunikace. Dává to smysl – v práci, v pracovních kolektivech, ale i doma, v rodině a zejména v partnerském vztahu se očekává, že budeme vycházet a že dokážeme spolupracovat. To ale bez komunikace nejde.

Milostná komunikace

– Jak druhému vyznávat lásku jeho jazykem –
20. 8. 2020 | 23. 9. 2020

Komunikace je důležitá, ale v partnerském vztahu má prvořadý význam milostná komunikace. Bez ní totiž není možné naplnit největší potřebu, kterou každý máme – milovat a vnímat, že jsem milován/a. Podobně jako se spolu obtížně domluví lidé hovořící každý jiným jazykem, děje se to i v partnerském vztahu, pokud si navzájem vyznáváme lásku jinak, než ten druhý potřebuje.

Každý z jiné planety

– Jak spolu vyjít, když jsme tak rozdílní –
25. 8. 2020 | 7. 10. 2020

Jako muži a ženy se lišíme a z odlišnosti našich pohlaví plyne i rozdílnost našich vztahových potřeb. Některé významné rozdíly si popíšeme a obzvlášť se zaměříme na tři nejdůležitější potřeby ženy, o kterých by měl vědět každý muž a na tři nejzákladnější potřeby muže, které by měla znát každá žena.

Bojovat dobrý boj

– Jak se hádat správně –
27. 8. 2020 | 21. 10. 2020

Velmi potřebným tématem je zvládání konfliktu. Seznámíme se se čtyřmi špatnými způsoby řešení konfliktu a se čtyřmi pravidly nezbytnými pro to, abychom si osvojili umění hádat se správně. Zároveň si představíme několik zásad, jak hádce předejít, anebo – pokud už k ní dojde – jak ji dobře ukončit.Pořádá Sdružení 3pé, z.s., kurz spolufinancuje Městský obvod Plzeň 3